top of page
César  del  Caño

➤  obra / partituras / Frixia 

Frixia  ("Camiña Don Sancho")

 

Obra polifónica: César del Caño

Sobre un romance monódico tradicional de Galicia

recompilado por Faustino Santalices (1877-­1960)

Obra polifónica a capela

Voces: 3 vm (SABr)

Páxinas: 3

Duración Aprox.: 02:20

Dificultade interpretativa: media

Idioma: galego antigo

Esta edición inclúe páxina adicional con texto íntegro traducido a español e inglés

Data de composición: 2016

Data de Revisión: 2021

Ed.: BuleBule Produccions, 2021 · Ref. MC0374c

© César del Caño, 2016 · SGAE Nº 15.604.917

Trátase dun romanciño dos chamados fronteirizos, popularizados no S. XIV a través dos xograres, e que constitúen documentos poéticos da historia e intrahistoria de dúas comunidades enfrontadas (a cristiá e a musulmá). Fala de feitos máis ou menos verídicos e de persoeiros pertencentes á historia común de León e Galicia.

Nel, unha vez máis, aparece a figura do Rei Don Sancho ligada ó mito da xove cristiá cativa no territorio musulmán peninsular, e a quen el se dispón a ceibar.

A melodía orixinal está construida en modo frixio, un dos modos musicais medievais, sobre o que está realizada tamén esta versión coral, levándoa finalmente ó punto das chamadas escalas xitana e arábiga; de aí o seu título.

César  del  Caño
bottom of page